Bóng Đèn LED Bulb Trụ Công Suất Lớn NLB303 30W

130.200