Bóng Đèn LED Bulb Trụ Công Suất Lớn NLB304 30W

130.200