Công suất chịu tải của các loại dây cáp điện – mỗi cỡ dây/ cáp (tiết diện ruột dẫn) và mỗi loại dây/cáp có mức chịu tải khác nhau. Đối với mục đích nhà ở, hướng dẫn này đưa ra các bảng mô tả công suất chịu tải của các loại dây/cáp như dưới đây. Công suất chịu tải nêu trong các bảng này là phù hợp với nhiệt độ môi trường đến 40 độ C và cũng đã xem xét đến vấn đề sụt áp nhằm đảm bảo
chất lượng điện sinh hoạt cho nhà ở.

Công suất chịu tải của các loại dây cáp điện

Bảng 1: Công suất chịu tải của cáp Duplex Du-CV, Duplex Du-CX

Công suất chịu tải của các loại dây cáp điện 5

Chiều dài đường dây đề nghị sử dụng ở bảng này được tính tóan theo độ sụt áp không quá 5% ở điều kiện đầy tải. Đối với nguồn 1pha 2dây, 220V, sau khi chọn được tiết diện ruột dẫn phù hợp với công suất nhưng chưa phù hợp với chiều dài đường dây mong muốn thì chỉ việc tăng tiết diện lên một cấp (ví dụ tăng từ 3mm2 lên 4mm2) và kiểm tra lại theo công thức dưới đây, nếu thỏa mãn thì tiết diện dây vừa tăng lên là đã phù hợp, nếu chưa thỏa mãn thì tăng tiết diện ruột dẫn lên một cấp nữa và kiểm tra lại như trên cho đến khi thỏa mãn.

Bảng 2: Công suất chịu tải của cáp Điện kế ĐK-CVV, ĐK-CXV

Công suất chịu tải của các loại dây cáp điện 1
Bảng 3: Công suất chịu tải của dây VC, CV, CVV

Công suất chịu tải của các loại dây cáp điện 2
Thông thường chiều dài sử dụng Cáp điện kế khá ngắn nên không cần quan tâm đến độ sụt áp. Công suất nêu trong bảng trên phù hợp cho chiều dài dây đến 30m, với độ sụt áp không quá 5% ở điều kiện đầy tải.

Bảng 4: Công suất chịu tải của dây đôi mềm VCm, VCmd, VCmx, VCmt, VCmo

Tiết diện ruột dẫn Công suất chịu tải Tiết diện ruột dẫn Công suất chịu tải

Công suất chịu tải của các loại dây cáp điện 3

Công suất nêu trong bảng trên phù hợp cho chiều dài dây đến 30m, với độ sụt áp không quá 5% ở điều kiện đầy tải

Bảng 5: Công suất chịu tải của dây VA

Công suất chịu tải của các loại dây cáp điện 4

Tiết diện ruột dẫn Công suất chịu tải Tiết diện ruột dẫn Công suất chịu tải. Công suất nêu trong bảng trên phù hợp cho chiều dài dây đến 30m, với độ sụt áp không quá 5% ở điều kiện đầy tải.

CÔNG TY TNHH KT ĐIỆN NƯỚC T&T

Địa chỉ: Số 20A, Đường số 2, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0869.235.579- Hotline: 0905.629.139 – MST: 0305876680

Email: thietbidien39@ gmail.com

Wesite: thietbidiencongtrinh.com