Đèn LED Bán Nguyệt 18W NSH186 – Ánh Sáng Trắng

174.300