Ổ cắm âm loại không kín nước dạng nghiêng F413 – 6

109.900