Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng F313-6

98.000