Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng F324 – 6

129.500