Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng F3132-6

227.500