Phích cắm di động loại không kín nước F015 – 6

78.400