Phích cắm di động loại không kín nước F023-6

87.500