Phích cắm di động loại kín nước F0152 – 6

210.000