Tủ điện âm tường mặt nhựa E4FC 14/18L – là dòng tủ điện âm tường mặt nhựa bóng, đế sắt chứa 14-18 module, mặt nhựa ABS, nắp che Polycarbonate dùng chứa MCB, RCCB (ELCB), RCBO… cung cấp sỉ và lẻ các loại thiết bị điện với giá cả tốt nhất. Liên hệ mua hàng với giá cạnh tranh nhất: 0905.629.139

Thông số tủ điện âm tường mặt nhựa bóng, đế sắt chứa 14-18 module – E4FC 14/18L

  • Mã sản phẩm: E4FC 14/18L
  • Chứa 14-18 module
  • Tủ điện mặt nhựa bóng ABS, đế sắt, nắp che Polycarbonate
  • Dùng chứa MCB, RCCB (ELCB), RCBO
  • Sino-Vanlock Flush mounted enclosures for MCB, RCCB, ELCB, RCBO

E4FC 14/18L

Các loại tủ điện âm tường khác:

Chứa 8-12 module

Tủ điện mặt nhựa ABS, đế nhựa, nắp che Polycarbonate

Dùng chứa MCB, RCCB (ELCB), RCBO

  • Mã sản phẩm: E4FC 8/12L Tủ điện mặt nhựa, đế sắt chứa 8-12 module plastic consumer unit – metal base

Chứa 8-12 module

Tủ điện mặt nhựa ABS, đế sắt, nắp che Polycarbonate

Dùng chứa MCB, RCCB (ELCB), RCBO

  • Mã sản phẩm: E4FC 8/12SA Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 8-12 module smooth plastic consumer unit

Chứa 8-12 module

Tủ điện mặt nhựa bóng ABS, đế nhựa, nắp che Polycarbonate

Dùng chứa MCB, RCCB (ELCB), RCBO

  • Mã sản phẩm:  E4FC 8/12S Tủ điện mặt nhựa bóng, đế sắt chứa 8-12 module smooth plastic consumer unit – metal base

Chứa 8-12 module

Tủ điện mặt nhựa bóng ABS, đế sắt, nắp che Polycarbonate

Dùng chứa MCB, RCCB (ELCB), RCBO